Практикувај добри навики, само така ќе го добиеш посакуваниот резултат.